Line for Windows 5.0.0.1380

Line for Windows 5.0.0.1380

LINE Corporation – 33,4MB – Commercial – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Line là một ứng dụng phần mềm miễn phí cho các liên lạc ngay lập tức trên các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng máy tính và máy tính cá nhân. Nó cho phép cho phép bạn thực hiện thoại miễn phí cuộc gọi và gửi tin nhắn miễn phí bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu, 24 giờ một ngày.

Tổng quan

Line for Windows là một Commercial phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi LINE Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.629 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Line for Windows là 7.10.2.0, phát hành vào ngày 17/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/12/2020. Phiên bản phổ biến nhất là 7.9.1.2757, được sử dụng bởi 32 % trong tất cả các cài đặt.

Line for Windows đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 33,4MB.

Người sử dụng của Line for Windows đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Line for Windows!

Cài đặt

người sử dụng 6.629 UpdateStar có Line for Windows cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
LINE Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản